Soal dan Pembahasan TPA (Pilihan Berganda) Bagian 8

 1. Jika jumlah bus sebanyak 216 maka jumlah angkot adalah ...
  1. 792
  2. 624
  3. 480
  4. 384
  Jawaban : d
  D. 384 Jumlah Angkot = 𝑑𝑒𝑟𝑎𝑗𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑜𝑡 𝑑𝑒𝑟𝑎𝑗𝑎𝑡 𝑏𝑢𝑠 x jumlah bus = 32𝑜 18𝑜 x 216 = 384
 2. 19, 9, 10, 2, 8, 1, ...
  1. 7
  2. 5
  3. 3
  4. -3
  Jawaban : a
  A. 7 19 (-10) 9 (+1) 10 (-8) 2 (+6) 8 (-7) 1 19 (-9) 10 (-2) 8 (-1) 7
 3. A. 7 19 (-10) 9 (+1) 10 (-8) 2 (+6) 8 (-7) 1 19 (-9) 10 (-2) 8 (-1) 7
  1. 512
  2. 499
  3. 479
  4. 472
  Jawaban : d
  D. 472 123 (+23) 146 (+46) 192 (-8) 184 (+184) 368 (+68) 436 (+36) 472
 4. 4, 8, 6, 18, 10, 14, 12, 36, 16, 16, 20, 18, 54, ...
  1. 92
  2. 26
  3. 24
  4. 22
  Jawaban : d
  D. 22 4 (+2) 6 (+4) 10 (+2) 12 (+4) 16 (+2) 18 (+4) 22
 5. 2, 5, 11, 20, 32, 47, ...
  1. 67
  2. 65
  3. 62
  4. 60
  Jawaban : b
  B. 65 2 (+3) 5 (+6) 11 (+9) 20 (+12) 32 (+15) 47 (+18) 65
 6. 3, 5, 1, 7, 4, 4, 0, 8, 5, 3, ...
  1. 11
  2. 9
  3. 1
  4. -1
  Jawaban : d
  D. -1 3 (-2) 1 (+3) 4 (-4) 0 (+5) 5 (-6) -1
 7. Z, W, S, N, H, ...
  1. E
  2. D
  3. C
  4. B
  Jawaban : e
  E. A A (-3) W (-4) S (-5) N (-6) H (-7) A
 8. Y, Z, B, A, X, W, C, D, U, V, F, E, ...
  1. U
  2. T
  3. S
  4. H
  Jawaban : b
  B. T Y: 25 Z: 26 B: 2 A: 1 X: 24 W: 23 C: 3 D: 4 U: 21 V: 22 F: 7 E: 6 T: 20
 9. A, Z, C, U, F, R, K, ...
  1. R, Q
  2. Q, T
  3. Q, P
  4. P, R
  Jawaban : d
  D. P, R A (+2) C (+3) F (+5) K (+7) R Z (-5) U (-3) R (-2) P
 10. A, B, I, C, U, D, E, ...
  1. O, F
  2. Q, T
  3. Q, P
  4. P, R
  Jawaban : a
  A. O, F A (+1) B (+1) C (+1) D (+1) E (+1) F