Soal dan Pembahasan TIU Bagian 1

 1. Wahana = ...
  1. Sarana
  2. Tempat Bermain
  3. Gurun
  4. Sauna
  5. Menarik
  Jawaban : a
  wahana = alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan.
 2. Warta = ...
  1. Hasil
  2. Berita
  3. Benda
  4. Harta
  5. Kalimat
  Jawaban : b
  Warta = berita; kabar.
 3. Versus = ...
  1. Minuman
  2. Rekan
  3. Lawan
  4. Kasus
  5. Tujuan
  Jawaban : c
  Versus = (me)lawan (dipakai dalam pertandingan olahraga, dalam perselisihan hukum di pengadilan, dalam perdebatan, dan sebagainya).
 4. Tentatif = ...
  1. Pasti
  2. Jelas
  3. Buram
  4. Belum pasti
  5. Terang
  Jawaban : d
  Tentatif = belum pasti; masih dapat berubah; sementara waktu.
 5. Tendensi = ...
  1. Denyut Nadi
  2. Lawan
  3. Utama
  4. Ruangan
  5. Kecenderungan
  Jawaban : e
  Tendensi = kecenderungan; kecondongan (pada suatu hal).
 6. Supervisi = ...
  1. Pengawasan
  2. Luar Biasa
  3. Pegawai
  4. Bos
  5. Manajer
  Jawaban : a
  Supervisi = pengawasan utama; pengontrolan tertinggi; penyeliaan.
 7. Strata = ...
  1. Sarjana
  2. Tingkatan
  3. Kuliah
  4. Halus
  5. Setara
  Jawaban : b
  Strata = lapisan; stratum; tingkat masyarakat dan sebagainya; tingkat pendidikan setingkat di atas sarjana muda.
 8. Stagnasi = ...
  1. Lancar
  2. Bagus
  3. Kemacetan
  4. Lurus
  5. Halus
  Jawaban : c
  Stagnasi = keadaan terhenti (tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan); kemacetan; keadaan tidak maju atau maju, tetapi pada tingkat yang sangat lambat; keadaan tidak mengalir.
 9. Sporadis = ...
  1. Rapat
  2. Subur
  3. Banyak
  4. Jarang
  5. Rusak
  Jawaban : d
  Sporadis = keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana sini; tidak tentu; kadang kala; kadang-kadang.
 10. Seremoni = ...
  1. Makanan
  2. Mewah
  3. Kaya
  4. Gaya
  5. Perayaan
  Jawaban : e
  Seremoni = upacara.