Soal dan Pembahasan TIU Bagian 63

 1. ROTASI = ...
  1. Revolusi
  2. Pembiasan
  3. Evolusi
  4. Perputaran
  5. Orbit
  Jawaban : d

  Rotasi dapat diartikan dengan perputaran

 2. JUMANTARA = ...
  1. Bumi
  2. Samudera
  3. Angkasa
  4. Tanah
  5. Dataran
  Jawaban : c

  Jumantara berarti awang-awang; langit; udara. Kata jumantara bersinonim dengan kata angkasa

 3. BAKA = ...
  1. Musnah
  2. Akhirat
  3. Sementara
  4. Gaib
  5. Kekal
  Jawaban : e

  Baka bermakna abadi atau kekal.

 4. EROSI = ...
  1. Pengikisan
  2. Pengendapan
  3. Pengangkatan
  4. Pemanasan
  5. Pencairan
  Jawaban : a

  Erosi bermakna pengikisan permukaan bumi oleh air mengalir, es, angin, dan gelombang atau arus. 

 5. SAHAJA = ...
  1. Jujur
  2. Tanggung jawab
  3. Sederhana
  4. Mewah
  5. Pandai
  Jawaban : c

  Sahaja bermakna sebenarnya; memang demikian: sewajarnya; apa adanya. Kata Sahaja bersinonim dengan kata sederhana, yang mempunyai arti tidak berlebihan atau sewajarnya. 

 6. IMUN = ...
  1. Sakit
  2. Hidup
  3. Penyakit
  4. Lelah
  5. Kebal
  Jawaban : e

  lmun bermakna kebal terhadap suatu penyakit.  

 7. SUMIR = ...
  1. Singkat
  2. Lama
  3. Tebal
  4. Kaku
  5. Elastis
  Jawaban : a

  Sumir bemakna pendek; singkat; ringkas. 

 8. SEKULER >< ...
  1. Sekunder
  2. Duniawi
  3. Hedonisme
  4. Kedua
  5. Keagamaan
  Jawaban : e

  Sekuler berarti bersifat duniawi atau kebendaan. Jadi, kata sekuler berlawanan dengan kata keagamaan

 9. MAKAR >< ...
  1. Baik
  2. Adil
  3. Makmur
  4. Aman
  5. Sentosa
  Jawaban : a

  Makar bermakna akal busuk, tipu muslihat. Jadi, kata makar berantonim dengan kata baik

 10. MAKRO >< ...
  1. Grosir
  2. Ekonomi
  3. Besar
  4. Mikro
  5. Untung
  Jawaban : d

  Makro berarti besar, tebal, berkaitan dengan jumlah yang banyak. Jadi, kata makro berlawanan kata dengan kata mikro yang artinya kecil, kecil sekali.