Materi Online


Bangun Datar - SKD/TKDBangun datar dapat didefinisikan sebagai bangun rata yang mempunyai dua dimensi yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal.

Berikut ini adalah jenis-jenis bangun datar umumnya.

 

1. Persegi

 

 

Luas = s2
Keliling = 4s

Sifat-sifat :

 • Terbentuk dari 4 ruas garis lurus yang sama panjang
 • Mempunyai 4 sisi, sisi yang berhadapan sejajar
 • Terdapat 4 sudut yang sama besar 90o
 • Simetri putar dan lipat masing-masing sebanyak empat
 • Mempunyai sepasang diagonal yang sama panjang

 

 

2. Persegi Panjang

 

 

Luas = p x l
Keliling = 2 (p + l)

Sifat-sifat :

 • Terbentuk dari 4 buah garis lurus
 • Mempunyai 4 sisi-sisi yang berhadapan sama panjang
 • Mempunyai 4 sudut siku-siku
 • Mempunyai 2 simetri putar
 • Simetri lipatnya sebanyak 4
 • Mempunyai sepasang diagonal yang sama panjang

 

 

3. Segitiga

 

Luas = 1/2 x alas x tinggi
Keliling = a + b + c


a. Segitiga Sama Kaki

Sifat-sifat :

 • Mempunyai sepasang sudut lancip yang sama besar dan saling bersebelahan
 • Mempunyai sepasang sisi yang sama panjang
 • Mempunyai simetri lipat dan simetri putar masing-masing 1

 

b. Segitiga Sama Sisi

Sifat-sifat :

 • Sisinya sama panjang
 • 3 sudutnya sama besar (90o)
 • Simetri putar dan simetri lipat masing-masing 3

 

c. Segitiga Siku-Siku

Sifat-sifat :

 • Terbentuk dari 3 garis lurus
 • Jumlah ketiga sudutnya 180o
 • Mempunyai sudut sikut
 • Berlaku rumus/aturan phytagoras

Teorema Phytagoras
a2 = b2 + c2
b2 = a2 - c2
c2 = a2 - b2

 

d. Segitiga Sembarang

Sifat-sifat :

 • Sifat bangun datar dari segitiga sembarang
 • 3 sisinya tidak sama panjang
 • Mempunyai 3 sudut lancip yang tidak sama besar
 • Tidak Memiliki simetri lipat dan hanya punya satu simetri putar.

 

 

4. Jajar Genjang

 

 

Luas = a x t
Keliling = 2 (a + m)

Sifat-sifat :

 • Mempunyai 4 sisi terdiri dari 2 pasang sisi yang sejajar
 • Sisi yang sejajar sama panjang
 • Mempunyai 4 titik sudut, 2 lancip dan 2 tumpul
 • Sudut yang berhadapan sama besar
 • Sepasang diagonalnya tidak sama panjang
 • Simetri putar 2 buah dan tidak punya simetri lipat

 

 

5. Trapesium

 

 

Luas = 1/2 (a + c) x t
Keliling = a + b + c + d

Sifat-sifat :

 • Terbentuk dari 4 garis lurus
 • Terdapat 2 garis lurus yang sejajar tapi tidak sama panjang
 • Jumlah sudut diantara sisi-sisi sejajar 180o
 • Memiliki 4 titik sudut

 

 

6. Lingkaran

 

 

Luas = πr2
Keliling = 2πr

Sifat-sifat :

 • Tidak mempunyai titik sudut
 • Terbentuk dari sebuah garis lengkung yang teratur
 • Simetri lipat tidak terhingga
 • Simetri putar tidak terhingga
 • Dalam lingkaran ada yang namanya radius (r)

 

 

7. Layang-layang

 

 

Luas = 1/2 x d1 x d2
Keliling = 2 (a + b)

Sifat-sifat :

 • Sisi yang berhadapan sama panjang
 • Mempunyai simetri putar 1
 • Simetri lipat 1
 • Sepasang diagonal tidak sama panjang

 

 

8. Belah ketupat

 

 

Luas = 1/2 x d1 x d2
Keliling = 4s

Sifat-sifat :

 • Terbentuk dari 4 buah garis lurus
 • Memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut
 • Keempat sisinya sama panjang
 • Sudut yang berhadapan sama besar
 • Diagonalnya berpotongan tegak lurus
 • Mempunyai simetri lipat dan simetri putar 2